Karel Langer - Kvetoucí zahrada

Karel Langer - Kvetoucí zahrada

na webu Aukce obrazů

Podmanivé obrazy akademického malíře Karla Langera ( 1878 – 1947) zná sběratelská obec, uvědomělí regionalisté a možná či snad pár kunsthistoriků. Je to velká škoda, neboť vcelku rozsáhlé i překvapivě rozmanité výtvarné dílo tohoto bytostného impresionisty přesahuje hranice kraje a je nepochybně součástí národní kultury.

 

Langer jako jeden ze známých žáků profesora Julia Mařáka na jeho slavné krajinářské škole na pražské Akademii maloval v nejčasnějším mládí krajinky kavánovské jednoduchosti. Za studií u Mařáka i jeho nástupce Ottenfelda se objevují častěji obrazy bez oblohy, tichá zášeří lesů a omamné lučiny vprostřed zahrad či hájů. Secesní tóniny i typ malby Langer rozvinul posléze za pobytu v Římě u slavného krajana Beneše Knüpfera, kde také pramení jeho pozdější zájem o maríny a ženské figurální modely. Záhy po roce 1900 se osmělil k volnější malbě impresívní povahy, vysytil kolorit tlumených barev, aby pak po roce 1905 patřil k nejvýraznějším průkopníkům impresionismu u nás.

 

Zajímavý obraz „Kvetoucí zahrada“ nás uvádí do doby kolem roku 1900, kdy se do širokého proudu realismu začaly přimíchávat dobově aktuální podněty secese, její dekorativismus, zdobnost, ale zároveň i podněty symbolismu dovozující přírodu jako svého druhu bytost a naše druhé já.

Langer zaujal hned na škole roku 1898 obrazem „V zeleném šeru“ (Národní galerie), účastnil se pravidelně exkurzí na Okoř či do Lochovic a vyzrával ve svědomitého krajináře s notnou dávkou poetického přízvuku. Jeho obrazy prokvétaly pampeliškami, pryskyřníkem, rudým mákem, lupinami a hojností květeny všeho druhu. Z jistě mnoha desítek raných maleb se nám dochovalo jen několik v soukromých sbírkách, kde je sběratelé žárlivě střeží. Krásný olej „Kvetoucí zahrada“ je předstupněm absolventského obrazu „Před rozkvětem“, který zakoupila hned rok po jeho vzniku Moderní galerie jako příklad práce úspěšného výtvarného dorostu. Tento naprosto mimořádný bezmála dvoumetrový Langerův obraz datovaný v signatuře 1903 byl právem ozdobou obou monumentálních krajinářských výstav v Jízdárně Pražského hradu roku 2015 (Má vlast) a 2017 (Světlo v obraze), kde sklízel po zásluze obrovský obdiv. K němu se druží jemněji provedený dnes nezvěstný kus publikovaný v albu Krasoumné jednoty z výstavy v Rudolfinu roku 1902, kde filigránská kružba štětce v koberci květeny připomene nápadně i popředí aukčního obrazu. Podobný metrový formát z těchto let je ve sbírkách GASKu v Kutné Hoře. Zde nabízený obraz byl vystaven na XV. Výstavě Goltzovy tvrze v Golčově Jeníkově roku 2009 a barevně publikován v katalogu. Je nově odborně restaurován a adjustován ve stylovém dobovém rámu. Jedná se o působivou malbu doby secese a symbolismu, kdy naše umění bylo integrální součástí evropského prostoru a drželo s ním směle krok.