Jak nakupovat v aukci?

na webu Aukce obrazů

Jak dražit?

Dražit lze 2 způsoby aktivní dražbou, nebo vložit limit:

- Aktivním dražením, se přihlásíte k aktuální aukční ceně tzn. každý jiný zájemce Vás svým příhozem může překonat. Je nutné tedy sledovat, v případě zájmu o dílo, zda je Vaše nabízená cena nejvyšší.

- Druhou možností dražby je nastavení limitu tzn. nastavit maximální částku, za kterou jste ochoten dílo zakoupit. Na tuto částku nastaveného limitu, systém automaticky přihazuje proti ostatním zájemcům. 

Pokud dojde k přihození v posledních 5 minutách, před plánovaným ukončením aukce, dojde k automatickému prodloužení konce aukce o dalších 5 minut a toto probíhá i při každém dalším příhozu. Dražitel tedy má dostatek času ke zvážení, zda svou nabídku bude zvyšovat. 

K dosažené ceně bude vždy připočteno 20% z konečné částky, jako odměna provozovatele aukce.

Příhozy a nastavení limitu jsou vždy závazné.

V případě, že Vaše nabídka je nejvyšší oproti ostatním zájemcům, vítězíte a získáte dražený předmět.

Dražitel má dle podmínek aukce povinnost vyhranou položku uhradit a převzít. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle všeobecných obchodních podmínek, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňuje právní řád.

Aukce jsou vedeny zcela transparentně, proto věříme, že k těmto situacím nebude docházet.

Vyhráli jste draženou položku? Gratulujeme!!!

Po ukončení dražby obdržíte výherní email s informacemi o možnostech platby za vydražené dílo. Prosíme o řádné vyplnění variabilního symbolu z důvodu automatického spárování Vaší platby s draženou položkou.

Po připsání částky na účet nebo proplacení v hotovosti, je dílo připraveno k okamžitému zaslání či k okamžitému osobnímu převzetí na adrese provozovny.